THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

thủ tục tự công bố sản phẩm

Mọi tổ chức cá nhân khi sản xuất, kinh doanh thực phẩm tiến hành thủ tục tự công bố sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Tự công bố sản phẩm áp dụng với các mặt hàng sau: Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Tự công bố không áp dụng với các sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Các mặt hàng được miễn thủ tục tự công bố: Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Căn cứ pháp lý

                              Luật Gia Đăng – Người dẫn đường tin cậy

 

  1. Luật an toàn thực phẩm 2010
  2. Nghị định 15/2018 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
  3. Công văn số 1433/UBD – KGVX về việc thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
  4. Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thành phần hồ sơ:

  1. Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
  2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;

Bước 2: Tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó ngay sau khi gửi bản tự công bố.

Bước 3: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

  1. Sở Y tế (Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm) tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thực phẩm do Chi cục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP
  2. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận/huyện/thị xã tiếp nhận bản tự công bố đối với sản phẩm thực phẩm do đơn vị mình cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *