Category Archives: Giấy phép lao động

CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHỈ 1 NGÀY

1. Căn cứ pháp lý: Luật lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 2. Vì sao cần xin Phiếu Lý lịch tư pháp Phiếu lý lịch tư pháp là tài liệu do Sở Tư pháp hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp. Trên phiếu sẽ cung cấp […]

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

 Khi người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, Người sử dụng người lao động phải liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xin cấp giấy phép lao động cho người đó. Một trong các điều kiện để người nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam là phải […]