Category Archives: Bộ NN và PT nông thôn

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP AN TOÀN THỰC PHẨM VỚI MẶT HÀNG NÔNG SẢN, RAU CỦ, THỊT CÁ…

Căn cứ pháp lý Luật An toàn thực phẩm 2010 Nghị định 15/2018 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. […]