Category Archives: Bộ Công Thương

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP AN TOÀN THỰC PHẨM KINH DOANH RƯỢU, BIA, SỮA CHẾ BIẾN, BÁNH KẸO…

Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phân công. Bao gồm các cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế: –  Rượu: Từ 03 triệu lít sản phẩm/năm trở […]