Category Archives: Đăng ký công bố sản phẩm

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

Đăng ký bản công bố thực phẩm nhập khẩu tại cơ quan quản lý nhà nước là thủ tục bắt buộc phải thực hiện nhằm tăng cường khả năng kiểm soát chất lượng thực phẩm khi được được từ thị trường quốc tế vào Việt Nam. Đồng thời nâng cao uy tín và lòng tin […]