Category Archives: ĐẦU TƯ

ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ 100% VỐN NƯỚC NGOÀI CẦN NHỮNG THỦ TỤC GÌ?

Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2014; Luật Doanh nghiệp 2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP; Thông tư 20/2015/TT-BKHDT; NỘI DUNG TƯ VẤN Bước 1:  Đăng ký Quyết định chủ trương của UBND cấp tỉnh * Đối với dự án không thuộc quyết định chủ trương thì không phải thực hiện bước này. (thẩm quyền quyết […]